Partidul Național Liberal

Peste 1.000.000 carduri au fost deja distribuite!

Guvernul Nicolae Ciucă oferă celor aflați în nevoie un sprijin concret:


Ajutorul are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie (total sau parțial).

Ajutorul se acordă în două tranșe, a câte 700 lei fiecare.

Ajutorul nu se consideră venit
și nu afectează venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei sau statutul consumatorului vulnerabil de energie.

Ce poți plăti cu acest card?

electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăți, către mai mulți furnizori, până la epuizarea sumei.

Plățile se fac prin mandat poștal. Sumele alocate celor două tranșe nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi folosite pentru plăți prin mandat poștal către alte destinații decât plata facturilor de energie.

Cine beneficiază?

 • Pensionari cu vârsta minimă 60 ani (inclusiv) cu venit până la 2.000 lei
 • Pensionari din invaliditate (indiferent de vârstă) cu venit până la 2.000 lei
 • Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu (indiferent de vârstă) cu venit până la 2.000 lei
 • Familiile cu alocație de susținere
 • Familiile sau persoanele care beneficiază de ajutor social
cine nu beneficiază

Condiții de acordare și utilizare:

 • Cardul se aduce de către Poșta Română, la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire.
 • Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată.
 • Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu.
 • Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuiește la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia).
 • Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională între 42.000-60.000 lei.
 • Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepsește cu amendă contravențională între 4.500-6.000 lei.
 • Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.
 • Cardurile alocate ambelor tranșe se pot folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv.
 • Toate cardurile își încetează valabilitatea la 1 ianuarie 2024, indiferent de sumele rămase neutilizate.

Acte necesare pentru plată

 1. Cardul de energie (primit prin Poșta Română)
 2. Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului)
 3. Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare)
 4. Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.

Cum se face plata?

 1. La orice subunitate a Poștei Române SAU la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului.
 2. Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).
 3. Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.

Ghidul pentru utilizarea cardurilor de energie a fost lansat!

Beneficiarii pot să îl consulte pentru a afla care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi acasă cardul și cum se pot face plăți.

consultă ghidul

Distribuie pagina: